Let me be

B. 17. Sagittarius.
I enjoy controlled loneliness
;

Последно време

noexitwonderland:


Тешко ни паѓа слободата
во последново време
зашто нè прави свесни
дека самите избираме
без никаква присила
и што ќе избереме
со тоа и ќе живееме
и тоа ќе ни биде
и казна и награда
за сè

-Тихомир Јанчовски

Прегратките и кафето никогаш не давајте ми ги кратки и слаби.

—